Činnost kanceláře byla pozastavena z důvodu jmenování prof. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D., DSc. soudcem Ústavního soudu.